Harmonogram nauki hybrydowej klas 1-3

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Integracja

Integracja w naszej szkole.

W szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.

 

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.

 

Integracja jest szansą dla każdego:

 • dla uczniów niepełnosprawnych, ponieważ klasa integracyjna daje możliwość rozwoju społecznego i intelektualnego;
 • dla nauczycieli, ponieważ praca w klasie integracyjnej sprzyja samodoskonaleniu, kreatywności;
 • dla uczniów, gdyż klasa integracyjna uczy tolerancji, przyzwyczaja do zróżnicowanego obrazu społeczeństwa.

 

Integracja w szkole

Kto może się znaleźć w klasie integracyjnej?

Klasa integracyjna jest przeznaczona dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną.

W klasie integracyjnej mogą się znaleźć uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

 • niesłyszący i słabosłyszący;
 • niewidomi i słabowidzący;
 • niepełnosprawni ruchowo (w tym z afazją);
 • niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

 

Cechy charakterystyczne klas integracyjnych:

 • mała liczba dzieci w klasie (15-20 uczniów w tym 3-5 niepełnosprawnych);
 • dwóch nauczycieli w klasie – nauczyciel prowadzący (nauczyciel nauczania zintegrowanego lub nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny);
 • dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

 

Wspólne przebywanie od najmłodszych lat dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pomaga kształtować: postawę tolerancji, zauważanie i zrozumienie odmiennych potrzeb innych ludzi, umiejętność współdziałania i pomocy potrzebującym.

 

Formy pomocy

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowany jest indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny, dostosowujący formy i metody pracy do możliwości i potrzeb, wynikających z danej niepełnosprawności.

Każdy z uczniów objęty jest dodatkową pomocą w ramach zajęć specjalistycznych.

Jakie zajęcia proponuje szkoła w ramach rewalidacji?

Każdemu z uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przysługują 2 godziny zajęć rewalidacji tygodniowo.

 

Ponadto uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, a także koła zainteresowań.

W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej nasza szkoła proponuje szeroką gamę zajęć specjalistycznych:

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • zajęcia dla uczniów zdolnych
 • zajęcia EEG biofeedback

 

Wsparcie rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

W ramach KLUBIKU DLA RODZICÓW prowadzone są cykliczne spotkania integrujące rodziców z dziećmi, rodzicami i nauczycielami, mające na celu wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń i podnoszenie świadomości z zakresu pedagogiki specjalnej i terapeutycznej.

Spotkania dla rodziców odbędą się w roku szkolnym 2019/2020

 

Specjaliści pracujący w szkole

 1. mgr Sylwia Barbachowska:  Ukończyła studia wyższe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukacje i terapie osób ze spektrum autyzmu.
 2. mgr Lucyna Bednarz:   Ukończyła studia wyższe z nauczania początkowego oraz studia podyplomowe: pedagogika specjalna i integracyjna, gerontopedagogika, edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. mgr Justyna Janek:  Ukończyła studia wyższe z edukacji osób niepełnosprawnych i logopedii oraz pedagogikę małego dziecka
 4. mgr Anna Jodko:   Ukończyła studia wyższe z pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej, socjologii: doradztwo psychospołeczne oraz studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Integracja Sensoryczna- diagnoza i terapia.

 5. mgr Iwona Kozak:    Ukończyła studia wyższe z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe "terapia i diagnoza pedagogiczna" i "Zarządzanie oświatą". W szkole pełni funkcję wicedyrektora do spraw integracji oraz zajmuje się terapią pedagogiczną.
 6. mgr Iga Lachowska- Ukończyła studia wyższe z pedagogiki specjalnej: specjalność: logopedia i nauczyciel wczesnej edukacji
 7. mgr Barbara Michalik-  Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz Pedagogikę specjalną ; Edukacja integracyjna i włączająca.
 8. mgr Aleksandra Pawłowska- Ukończyła studia wyższe z pedagogiki rewalidacyjnej i korekcyjnej oraz studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna, a także edukacja i terapia osób  z Autyzmem i Zespołem Aspergera
 9. mgr Aleksandra Redemozer:   Ukończyła studia wyższe z pedagogiki specjalnej: pedagogika leczniczna i terapia zajęciowa oraz studia z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną a także studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz edukacja i terapia osób z autystycznym spektrum zaburzeń.
 10. mgr Elwira Szadkowska: Ukończyła studia wyższe z edukacji elementarnej i integracyjnej i pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną a także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz Integracji Sensorycznej 
 11. mgr Małgorzata Szypulska:  Ukończyła studia wyższe z biologii nauczycielskiej oraz posiada kurs kwalifikacyjny   z oligofrenopedagogiki i pedagogiki leczniczej.
 12. mgr Agata Zadrożna:   Ukończyła studia wyższe z pedagogiki elementarnej z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz z ochrony środowiska, a także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

 

Imprezy szkolne w integracji

"Muzyka łączy"- przegląd twórczości muzycznej placówek integracyjnych

"Myśmy po niepodległość szli" Droga do wolności- konkurs historyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

"Dzień świadomości Autyzmu"

"Spotkanie z paraolimpijczykiem"

"Omnibus"- konkurs dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

 

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa.
21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa.
Dnia 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Dzień i miesiąc zostały, tak wybra
Czytaj więcej
Zajęcia Integracji Sensorycznej
Zajęcia Integracji Sensorycznej
Integracja Sensoryczna jest umiejętnością przetwarzania informacji ze świata zewnętrznego poprz
Czytaj więcej
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne adresowane są do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukac
Czytaj więcej
Zajęcia EEG Biofeedback
Zajęcia EEG Biofeedback
EEG Biofeedback jest metodą medyczną, całkowicie bezpieczną, nieinwazyjną. Biofeedback to nauk
Czytaj więcej
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
W naszej szkole odbyła się wirtualna akcja #Skarpeta nie do pary. W akcji wzięli udział uczniowi
Czytaj więcej
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne mają na celu: rozwijanie osobowości u
Czytaj więcej
Zajęcia treningu słuchowego metodą Warnkego
Zajęcia treningu słuchowego metodą Warnkego
Trening percepcji słuchowej, wzrokowej i motoryki.Metoda Warnkego stosowana jest przez terapeu
Czytaj więcej
Dysleksja
Dysleksja
Czytaj więcej
Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca
Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca
Jest to święto obchodzone co roku na całym świecie - 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarz
Czytaj więcej
Autyzm
Autyzm
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Święto obchodzone corocznie 2 kwietnia ustanowione przez O
Czytaj więcej
Sami o sobie - gazetka szkolna
Sami o sobie - gazetka szkolna
Czytaj więcej
KLUBIK DLA RODZICÓW
KLUBIK DLA RODZICÓW
09.2019 W ciepły, ale mało słoneczny dzień 19 października uczniowie Szkoły Podstawowej 
Czytaj więcej
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Rewalidacja jest to zespół działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych mający n
Czytaj więcej
Październik Miesiącem Świadomości Dysleksji.
Październik Miesiącem Świadomości Dysleksji.
DYSLEKSJA Październik jest Miesiącem Świadomości Dysleksji.Z tego względu chcemy przybliżyć
Czytaj więcej
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Zajęciac dydaktyczno-wyrównawczych skierowane są  do uczniów z trudnościami w
Czytaj więcej
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne
Kim jest logopeda ?   Logopeda jest specjalistą, który zajmuje się diagnozowaniem w
Czytaj więcej
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
To zajęcia mające na celu wychodzenie na przeciw potrzebom dzieci i młodzieży w zakresie zdobyci
Czytaj więcej
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Z okazji Dnia Świadomości Autyzmu, który jest obchodzony 2 kwietnia uczniowie naszej szkoł
Czytaj więcej
Zajęcia dla uczniów zdolnych
Zajęcia dla uczniów zdolnych
Uczeń zdolny to uczeń, który ma wzorowe zachowanie i najwyższe oceny z przedmiotów
Czytaj więcej
Muzyka łączy- przegląd twórczości muzycznej placówek integracyjnych
Muzyka łączy- przegląd twórczości muzycznej placówek integracyjnych
28 listopada 2019r. w naszej szkole jak co roku, odbył się przegląd muzyczny pt. „Muzyka ł
Czytaj więcej
Data dodania: 2020-02-28 12:14:17
Data edycji: 2021-03-18 21:50:27
Ilość wyświetleń: 1691

Konkursy

Konkurs chemiczny
Więcej informacji

Integracja

Sami o Sobie - nowy numer
Więcej informacji

Kalendarz

Komunikaty

Nauka zdalna
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Facebook