Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie położona jest w centrum Osiedla Klonowica – Zawadzkiego.

Jesteśmy szkołą z tradycjami. Istniejemy od 1 września 1982 r., a w roku szkolnym 2017/2018 obchodziliśmy Jubileusz 35-lecia naszej działalności.. 9 czerwca 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 45 otrzymała imię ks. Jana Twardowskiego.

Obecnie do szkoły uczęszczają dzieci zamieszkałe  w rejonie ulic : Zawadzkiego, Marlicza, Szafera oraz dzieci z dzielnicy  Głębokie. 

W wyniku uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r. Szkoła Podstawowa nr 45 zyskała status szkoły z Oddziałami Integracyjnymi, do której przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością ze wszystkich rejonów Szczecina.

Pierwsza klasa integracyjna została utworzona w naszej szkole w 2008 r. Podstawowym założeniem integracji zawsze było i jest włączanie dzieci niepełnosprawnych w proces nauczania i wychowania wspólnie z dziećmi zdrowymi. Spotkania zdrowych i niepełnosprawnych dzieci od najwcześniejszych lat służą powstawaniu społecznych postaw wzajemnych życzliwości. Przebywanie w tej samej grupie sprzyja wzajemnemu poznawaniu się, akceptacji i tolerancji. Dzieci zdrowe uczą się pomagania innym, stają się wrażliwe, rozwijają empatię.

Wśród metod ogólnie stosowanych w nauczaniu w klasie integracyjnej stosujemy elementy wielu innych metod, które mają charakter wspierający i dobierane są adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia i danej sytuacji. Metody te mają charakter terapeutyczny, usprawniają nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działają relaksacyjnie na organizm dziecka.

Do metod wspierających należą :

 • gimnastyka mózgu, kinezjologia edukacyjna,
 • elementy Metody Dobrego Startu,
 • Metoda Warnkego, czyli terapia percepcji słuchowej, wzrokowej i zaburzeń  motorycznych,
 • elementy Metody Weroniki Sherborne,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia
 •  

Baza szkoły

Szkoła dysponuje :

 • 24 salami lekcyjnymi;
 • 5 salami grup przedszkolnych;
 • salą gimnastyczną;
 • salą gimnastyki korekcyjnej;
 • salą widowiskową;
 • dwiema salami komputerowymi ( jedną dla uczniów klas I-III, a drugą dla uczniów klas IV-VIII);
 • gabinetem pielęgniarki;
 • stołówką;
 • salą świetlicy szkolnej;
 • biblioteką z czytelnią, wyposażoną dodatkowo w komputery;
 • salą konferencyjną;
 • zewnętrznym placem zabaw ,,Radosna szkoła”;
 • dwoma placami wewnętrznymi ,, Radosna szkoła”;
 • nowo wyremontowanymi boiskami sportowymi.

Budynek wraz z otoczeniem utrzymany jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Niemalże w każdej sali lekcyjnej  znajduje się tablica interaktywna i rzutnik. Dzięki środkom pozyskanym z wygranej w unijnym projekcie w obecnym roku szkolnym stworzyliśmy profesjonalne laboratorium językowe wyposażone w 8 stanowisk pracy ze słuchawkami dla poszczególnych uczniów.
W ostatnich latach wykonano w szkole wiele prac remontowych: przygotowano sale dla dzieci z grup przedszkolnych, zakupiono szafki dla uczniów, służące do przechowywania podręczników szkolnych , doposażono wewnętrzny plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, zakupiono kilka nowych tablic magnetycznych, zakupiono tablice interaktywne wraz z wyposażeniem , doposażono salę chemii oraz fizyki, zakupiono komputery oraz meble do sal lekcyjnych, wymieniono oświetlenie w części sal lekcyjnych, poza tym wymieniona została posadzka na korytarzach oraz wyremontowane zostały boiska szkolne.

Tworzymy bezpieczną szkołę, przyjazną naszym uczniom, a także ich rodzicom. Zatrudniamy kadrę doświadczoną, wykwalifikowaną, z dużym poczuciem humoru i otwartym sercem na potrzeby dzieci. Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w sposób urozmaicony i ciekawy. Zapewniamy interesujące zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dzieci, a także zajęcia pomagające zlikwidować ewentualne braki i problemy dydaktyczno-wychowawcze. Stawiamy na integrację i wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, artystyczny, sportowy i społeczny.

Organizujemy dodatkowe zajęcia opłacane przez rodziców:

 • naukę języków obcych, prowadzoną przez przedmioty zewnętrzne,
 • naukę tańców towarzyskiego i nowoczesnego prowadzoną przez zewnętrzne szkoły tańca,
 • zajęcia z robotyki,
 • zajęcia artystyczne zdobienia przedmiotów metodą decoupage,
 • zajęcia kaligrafii,
 • naukę gry na gitarze.

W celu podniesienia poziomu kształcenia nauczyciele realizują autorskie programy jakościowe dotyczące nauki języka niemieckiego, nauki programowania, a w klasach integracyjnych wyrównywania poziomu umiejętności matematycznych.

Uczestniczymy w "Programie dla szkół" Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa współfinansowanym ze środków UE, promującym zdrowe odżywianie. Jest to kontynuacja dotychczasowych programów„Owoce i warzywa w szkole” i "Mleko w szkole".

W roku szkolnym 2018/2019 realizowaliśmy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a dotyczył on wsparcia uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. Projekt ten nosi tytuł „Szkoła na miarę czasów”.W ramach projektu szkoła wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne, powstało laboratorium językowe, odbywają się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla uczniów zdolnych, kadra pedagogiczna zdobyła kolejne kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, kursów i warsztatów.

Cel szkoły:

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych i wychowawczych jest przystosowanie uczniów z dysfunkcjami do życia w społeczeństwie poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju  w dostępnym dla nich zakresie.

Z uwagi na specyfikę szkoły, a więc funkcjonowanie oddziałów integracyjnych, misją Szkoły Podstawowej nr 45 jest hasło:

„Uczymy się żyć razem, nie obok siebie.”

Szkoła nawiązała wspólpracę z: Akademią Tańca Grycmacher, SKO PKO, Kluboksięgarnią FIKA.

Data dodania: 2020-02-27 21:40:56
Data edycji: 2020-02-29 14:43:56
Ilość wyświetleń: 9248

Konkursy

Orzeł Ortograficzny, SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „ Spotkanie z poezją”
Więcej informacji

Integracja

Zajęcia adaptacyjne
Więcej informacji

Kalendarz

Komunikaty

Fluoryzacja, udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej