Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

W związku z wprowadzeniem przez Radę Miasta Szczecin nowego kryterium rekrutacji, którym jest odbycie obowiązkowych szczepień przez kandydata do przedszkola, w załączeniu przesyłam obowiązującą uchwałę Nr XXVIII/724/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zmienioną uchwałą Nr IX/261/19 z dnia 5 lipca 2019r.
 
Dla przypomnienia informuję, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 
W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem Nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020r. nabór do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu  09 marca 2020r., natomiast rodzice składają deklaracje od dnia 2 marca 2020r. do rozpoczęcia naboru. Proszę o zachowanie tych terminów.
 
Data dodania: 2020-02-29 10:33:30
Data edycji: 2020-05-07 08:20:37
Ilość wyświetleń: 1075

Konkursy

Konkursy przedmiotowe Etap rejonowy
Więcej informacji

Integracja

2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Więcej informacji

Kalendarz

Komunikaty

Grafik wejść i wyjść ze szkoły dla poszczególnych klas
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook