Harmonogram nauki hybrydowej klas 1-3

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nabór 2021

Uprzejmie informuję, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty. Wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

Jednocześnie informuję, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia z dnia 22 stycznia 2021 r.

 
W związku z wprowadzeniem przez Radę Miasta Szczecin nowego kryterium rekrutacji, którym jest odbycie obowiązkowych szczepień przez kandydata do przedszkola, w załączeniu przesyłam obowiązującą uchwałę Nr XXVIII/724/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zmienioną uchwałą Nr IX/261/19 z dnia 5 lipca 2019r.
 
Dla przypomnienia informuję, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 
W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22.01.2021 r. nabór do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu  01 marca 2021r. Proszę o zachowanie tych terminów.
 
Aby wziąć udział w naborze należy skorzystać ze strony- https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole
Data dodania: 2020-02-29 10:33:30
Data edycji: 2021-04-21 15:53:08
Ilość wyświetleń: 1724

Konkursy

Konkurs chemiczny
Więcej informacji

Integracja

Sami o Sobie - nowy numer
Więcej informacji

Kalendarz

Komunikaty

Nauka zdalna
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Facebook